İngilizce

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL NEDEN ÖNEMLİ?    Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Bu yaş grubunda zihin aşırı bilgi yüklü olmadığından öğrendiklerini çok daha kolay hafızaya alabilmekte ve uzun süreli öğrenimi gerçekleştirebilmektedirler.  Bu nedenle 0–6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Dil öğreniminin bir süreç olduğu ve bu sürecin ilk adımının 0–6 yaş grubundayken atılması gerektiği unutulmamalıdır..    Okulumuzda Eğitim Seviyeleri STAGE 1    .. Devamı..

Türkçe Etkinliği

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır. .. Devamı..

Drama Etkinliği

Tabiat Anaokulunda Drama Etkinliği; Canlandırma ve somutlaştırma becerisi ile birlikte çocukların içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı amaçlayan etkinliktir. Oyun kurgulama, başka bir kimliğe bürünme, kendini ifade edebilme becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. .. Devamı..

Okuma Yazma Etkinliği

Masa da uzun süre oturabilme, ilgisinin dağılmasını önleme gibi çalışmalar Okuma Yazma Etkinliği ile birlikte yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız haftanın beş günü yapılmaktadır. .. Devamı..

Sanat Etkinlikleri:

Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.  Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. .. Devamı..

Halk Oyunları ve Modern Dans

Yaşamda önemli ölçüde mutluluğa,sosyalleşmeye ve daha birçok sosyal ve fiziksel gelişime katkısı olan geleneksel halk oyunlarımız ve modern dansta alanında uzman öğretmenimiz çocuklarımıza rehberliğiyle katkıda bulunacaktır. .. Devamı..
To Top ↑